fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

פלקטרנטוס - צמח נגד היתושים

רב שנתי , צמח גם לבית וגם לחוץ , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת , שמש חלקית עד 4 שעות
מחיר: 18 ₪
גודל