fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

צמחים ושיחים לצל

בקטגוריה זאת, תמצאו מגוון שיחים ירוקים ופורחים, שמתאימים לשתילה בכלים גדולים יותר מאדנית על אדן חלון ואוהבים להיות במקומות מוצלים עד מוארים מאוד..

רוב הצמחים מוצגים בהתאם לעונה האידיאלית לשתילתם ומגיעים בגודל בינוני ומעלה.