אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

צמחים ושיחים לצל

בקטגוריה זאת, תמצאו מגוון שיחים ירוקים ופורחים, שמתאימים לשתילה בכלים גדולים יותר מאדנית על אדן חלון ואוהבים להיות במקומות מוצלים עד מוארים מאוד..

רוב הצמחים מוצגים בהתאם לעונה האידיאלית לשתילתם ומגיעים בגודל בינוני ומעלה.