אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

צמחים ושיחים לשמש

בקטגוריה זאת, תמצאו מגוון שיחים ירוקים ופורחים, שמתאימים לשתילה בכלים גדולים יותר מאדנית על אדן חלון ואוהבים שמש ישירה לפחות שעה אחת ביום.

רוב הצמחים מוצגים בהתאם לעונה האידיאלית לשתילתם ומגיעים בגודל בינוני ומעלה.