fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

צמחים ושיחים לשמש

בקטגוריה זאת, תמצאו מגוון שיחים ירוקים ופורחים, שמתאימים לשתילה בכלים גדולים יותר מאדנית על אדן חלון ואוהבים שמש ישירה לפחות שעה אחת ביום.

רוב הצמחים מוצגים בהתאם לעונה האידיאלית לשתילתם ומגיעים בגודל בינוני ומעלה.