fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

עצי פרי

בקטגוריה זאת, תמצאו את מגוון עצי הפרי, שאנו מציעים למכירה במשתלה. 

העצים כולם, הורכבו, גדלו וטופחו, אצל המגדלים הטובים בארץ ומבטיחים הצלחה מירבית לאורך שנים.

חלק מהעצים או גדלים מסוימים יוזמנו במיוחד עבורכם. ניתן גם לבצע הזמנות של עצים שאינם מופיעים באתר.