fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

פפרומיה אנגולטה

רב שנתי , צמח גם לבית וגם לחוץ , בקרבת חלון מואר או בחוץ בצל , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת
מחיר: 75 ₪
גודל