אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

צמחי תליה

בקטגוריה זאת, תמצאו מגוון צמחים ירוקים ופורחים, שמתאימים לתילה ואופן הצמיחה שלהם הוא נשפך. רוב הצמחים מגיעים בקערות תליה מוכנות ופורחות.

הצמחים מוצגים בהתאם לעונה האידיאלית לגידולם או לשתילם בכלים גדולים.