אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי עגבניה

אופן הזריעה: משתלה

 

עונת הזריעה: כל השנה

 

הרווחים: בין השורות 100 ס"מ, בתוך השורה 40ס"מ

 

עומק הזריעה: 0.5 ס"מ

 

ימי גידול: כ- 80 יום

מחיר: 7 ₪

Array