fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

מזלף

מזלף איכותי הקיים בארבעה נפחים שונים. חשיבותו של המזלף רבה בגידול צמחים: הוא משקה את הצמח באופן מדורג ועדין.

שימו לב

המזלף קיים בארבעה נפחים שונים:

3 ליטר- ירוק

5 ליטר- אדום

8 ליטר- צהוב

10 ליטר- כחול

מחיר: 28 ₪
גודל