אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי חרצית

אופן הזריעה: במקום

 

עונת הזריעה: כל השנה

 

הרווחים: בין השורות 30 ס"מ, בתוך השורה 30 ס"מ

 

עומק הזריעה: 1 ס"מ

מחיר: 7 ₪