fbpx

insta1face

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

רפידפורה

רב שנתי , צמח גם לבית וגם לחוץ , בקרבת חלון מואר או בחוץ בצל , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת
מחיר: 85 ₪
גודל