fbpx

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

תפוז שמוטי

עץ בינוני-גדול עם פרי ללא גרעינים וקליפה עבה. פריחה לבנה וריחנית.
רב שנתי , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת , שמש ישירה מ-4 עד 8 שעות , צמח חוץ

אופן טיפול

לגזום את הצמח מעט לאחר שכל הפירות הבשילו ונפלו. צמח זקוק לניקוז טוב ולדישון.

מחיר: 110 ₪
גודל