fbpx

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

גרמית

שיח עשבוני עד גובה 30-60 ס"מ, עם פרחים גדולים ועלים כהים ומשוננים. פריחה יותר ארוכה באזורי ההרים. מושך צפורים.
השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת , שמש ישירה מ-4 עד 8 שעות , עונתי של חורף , צמח חוץ

אופן טיפול

גיזום פרחים יבשים. מתאים לשתילה בקו שני בחוף הים

מחיר: 18 ₪
גודל
צבע