אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

תרסיס זחלים ומעופפים - אקוגן

תרסיס הדברה נגד זחלים ומעופפים שמזיקים לצמחים.

על התכשיר

מדביר זחלי פרודניה, כנימת עש

הטבק, מנהרן, טריפס, זחלי מודד

ופשפש הפרחים.

 

הוראות שימוש

יש לרסס מסביב לחלקי הצמח הנגועים

ממרחק מינימלי של 30 ס"מ, אחרי

השקייה ולא ישירות על פרחים

פתוחים.

 

מינון

יש לכסות את הצמח בתרסיס,

אך להימנע מהרטבה.

 

מחיר: 45 ₪