אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

קונפידור

תכשיר להדברת מזיקים בפרחים, בצמחי נוי, בדשא
ובעצים בגינות הבית. יעיל בעיקר כנגד כנימות, עש
וכדומה. גורם לקטילה מהירה של המזיקים.

על התכשיר

התכשיר נקלט בשורשי הצמח ומועבר דרך

צינורות ההובלה אל כל חלקיו וקוטל במהרה

את המזיקים.

 

הוראות שימוש

יש לקרוא בעיון את העלון המצורף, ולהשתמש

בכפפות ובכל אמצעי הזהירות שכלולים

באריזה. 

 

 

מחיר: 50 ₪
גודל