אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי תירס

אופן הזריעה: במקום

 

עונת הזריעה: פברואר-אוגוסט

 

הרווחים: בין השורות 30 ס"מ, בתוך השורה 20 ס"מ

 

עומק הזריעה: 2 ס"מ

 

ימי גידול: כ- 90 יום

מחיר: 7 ₪