אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי מלון

אופן הזריעה: במקום

 

עונת הזריעה: פברואר-יולי

 

הרווחים: בין השורות 150 ס"מ, בתוך השורה 50 ס"מ

 

עומק הזריעה: 1 ס"מ

 

ימי גידול: כ- 90 יום

מחיר: 7 ₪

Array