אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי מרווה רפואית

אופן הזריעה: במקום

 

עונת הזריעה: כל השנה

 

הרווחים: בין השורות 40 ס"מ, בתוך השורה 40 ס"מ

 

עומק הזריעה: 1 ס"מ

 

ימי גידול: כ- 40 יום

מחיר: 7 ₪