אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי מליסה

אופן הזריעה: במקום

 

עונת הזריעה: כל השנה

 

הרווחים: בין השורות 20 ס"מ, בתוך השורה 20 ס"מ

 

עומק הזריעה: 1 ס"מ

 

ימי גידול: כ- 30 יום

מחיר: 7 ₪