אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

זרעי צלוזיה זנב

אופן הזריעה: במקום

 

עונת הזריעה: אביב, קיץ

 

הרווחים: בין השורות 30 ס"מ, בתוך השורה 30 ס"מ

 

עומק הזריעה: 1 ס"מ

מחיר: 7 ₪