fbpx

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

קלתאיה פרדי

רב שנתי , צמח גם לבית וגם לחוץ , בקרבת חלון מואר או בחוץ בצל , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת

מחיר: 85 ₪
גודל