fbpx

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

אלוקסיה פינק דרגון

רב שנתי , צמח גם לבית וגם לחוץ , בקרבת חלון מואר או בחוץ בצל , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת
מחיר: 95 ₪
גודל