fbpx

אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

פלקטרנטוס

שיח משתרע, ירוק-עד עם ריח חריף וחזק שדוחה יתושים. פריחתו לא משמעותית, כי כל היופי שלו בעלווה. עליו קטנים ושעירים, בצבעי ירוק-לבן. הפלקטרנטוס יכול לגדול גם בשמש ישירה חזקה וגם במקום עם הרבה אור ללא שמש ישירה.
רב שנתי , צמח גם לבית וגם לחוץ , השקייה כשהשכבה העליונה מתייבשת , שמש חלקית עד 4 שעות

אופן טיפול

יש לשמור על מצע אדמה לח ומנוקז היטב. מומלץ לדשן את הצמח אחת לשבועיים כדי לחדש את צמיחתו ולחזק אותו. מומלץ לגזום את הצמח לקבלת צמח צפוף.

מחיר: 12 ₪
גודל