אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

טילנסיה Curly Slim

גובה 25- 30 ס״מ
רב שנתי , צמח בית , ללא שמש ישירה , לרסס פעם-פעמיים בשבוע
מחיר: 145 ₪