אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

מרסס קטן

מרסס קטן ידני 10 ס"מ, מיועד לריסוס צמחי אוויר וצמחים אחרים..
מחיר: 15 ₪