אין צמחים בסל
מוצרים שתבחר יוצגו כאן

טילנסיה - Xerographica

צמח אוויר נדיר בארץ שמקורו מאזורים טרופיים יבשים. יכול להגיע עד 50 ס"מ בגודלו. הטלנסיה יודע לאגור בתוכו לחות ובכך לשרוד זמן רב. צבע עליו כסוף-אפור ויכולים להגיע לאורך של יותר מ60 ס"מ.
רב שנתי , צמח בית , מקום מואר בחדר או בחוץ בצל , לרסס פעם-פעמיים בשבוע

אופן טיפול

להניח את הצמח במקום מאוורר ומאוד מואר. אין לחשוף את הצמח לשמש ישירה. יש לרסס במים פעמיים בשבוע.

מחיר: 145 ₪